HISTÓRIA

2001

Výstava začala len ako neformálne stretnutia študentov na chodbách ŠD Nikosa Belojanisa (ďalej ŠD NB). Prvé stretnutia sa začali v zimnom semestri roku 2001. Posedenia a diskusie o fotografiách pokračovali aj v máji 2002 na druhom poschodí internátu.

Atmosféra príjemného večera sa študentom zapáčila a zrodila sa nová tradícia.

expo foto 2002
expo foto 2002

2002

Po nadšení z prvého ročníka sa v decembri 2002 podarilo zorganizovať pokračovanie výstavy pod taktovkou Pavla Škovránka. Výstava sa konala v rysovni ŠD NB a dostala oficiálny názov EXPO FOTO s podtitulom “…a tak to vidíme my…”

Ako vtedy za kolektív organizátorov napísal Pavol Škovránek…..

”…išlo o prierez voľnej tvorby poslucháčov Fakulty architektúry STU v Bratislave, kde hlavnou myšlienkou bola snaha prezentovať svoju tvorbu formou kolektívnej výstavy. Predstavilo sa tu spolu 17 mladých autorov rôznych ročníkov a na 45-tich farebných fotografiách priblížili divákom svet architektúry. Svet plný farieb, detailov a zaujímavých kompozícií.

Hlavnou myšlienkou výstavy bolo prezentovať mimoškolskú voľnú tvorbu študentov a poukázať na fakt, že mladí architekti majú snahu presadiť sa aj bez pomoci školy.

Jednotlivé fotografie vznikali v rôznych časových úsekoch, hlavne počas študentských ciest a sú akousi túžbou hľadať nové možnosti. Mnohé vznikli spontánne, iné boli komponované zámerne a sú výsledkom dlhého čakania na ten správny okamih. Taktiež pri ich zhotovení boli použité rôzne fotomateriály, a to napríklad klasické kinofilmy, zvitkové filmy, alebo vznikli vďaka digitálnym fotoaparátom. “

Účasť bola naozaj hojná, veď posúďte sami. Atmosféru EXPO FOTO 2002 si môžete naplno vychutnať v archívnom videu o ktoré sa postarali vtedajší organizátori.

2003

30.10.2003 sa v priestoroch správy NP Slovenský Raj, Letná ul. 53 v Spišskej Novej Vsi uskutočnila reinštalácia výstavy Expo FOTO 2002… “a tak to vidíme my.”

Organizátori nelenili a o mesiac neskôr (4.12.2003) sa už konal oficiálne tretí ročník výstavy EXPO FOTO 2003. Výstava bola tentokrát v sále ŠD Jura Hronca a v ničom nezaostávala za predchádzajúcim ročníkom. Študenti mali napriek všetkým svojim povinnostiam o výstavu stále väčší záujem, takže sa zvýšil nielen počet vystavujúcich autorov, ale aj počet návštevníkov. Na potešenie študentov začali výstavu čoraz viac registrovať aj pedagógovia a odborná verejnosť.

Pre libretto výstavy kolektív organizátorov napísal…

“…predstavuje sa tu dokopy 33 autorov na 137-mich farebných a čiernobielych fotografiách, ktorých hlavným námetom je architektúra. Architektúra ako súčasť krajiny, ako celok, detail, či v spojitosti s človekom. Fotografie vypovedajú o náladách a pohľade na svet toho-ktorého jednotlivca. Žiaden zo študentov sa fotografii nevenuje profesionálne. Jednotlivé fotografie vznikajú väčšinou na cestách, cez prázdniny, alebo na rôznych stážach. Takisto, ako autori, aj fotografie majú osobitý charakter, a tak aj keď je motív rovnaký, výsledný efekt sa líši. Výstava prezentuje fotografie zhotovené na rôzny fotografický materiál (kinofilmy, zvitkové filmy, digitálne snímače) a rôznymi typmi fotografických prístrojov (hľadačikové aparáty, zrkadlovky, mechové aparáty, digitálne kamery). Nie je však podstatné mať najnovší model, ale dobré oko a cit pre kompozíciu.”

2004

Študenti so svojou iniciatívou pokračovali ďalej a 20.1.2004 sa im podarilo výstavu EXPO FOTO 2003 reinštalovať v Banskej Bystrici. Tento krát aj s podtitulom “…ideme ďalej,” ktorý vyjadroval ich chuť a odhodlanie.

Už tradične v decembri sa konal ďalší ročník výstavy EXPO FOTO 2004 “Neuvidíš, neuveríš.” 2.12. sa v A-klube ŠD NB znova stretli študenti architektúry, aby sa podelili o svoj pohľad na svet cez objektív fotoaparátu. Tentokrát bol koncert sprevádzajúci výstavu obohatený o krst nového CD Hooty Hood. Marcela Mészárosa vtedy na harmonike sprevádzal legendárny Erich “Boboš” Procházka.

Pozrite sa, ak to vtedy vyzeralo v A-Klube na Belojanise.

ZÁZNAM KONCERTU (MARCEL MÉSZÁROS A ERICH “BOBOŠ” PROCHÁZKA)

KRST CD HOOTY HOOD

PRÍHOVOR PAVLA ŠKOVRÁNKA

2005

V roku 2004, počas EXPO FOTO 2004, Pavol Škovránek vo svojom príhovore vyslovil obavu, že ďalšia výstava sa už zrejme konať nebude. Takýto osud výstavy EXPO FOTO predpokladal nielen preto, že on svoje štúdium na Fakulte architektúry končil, ale aj kvôli organizačným problémom.

Tradícia EXPO FOTO bola ale väčšia ako akékoľvek ťažkosti a už 19.5.2005 sa uskutočnila reinštalácia EXPO FOTO 2004 “Neuvidíš, neuveríš” v Nitre. V zmysle negatívnych prognóz výstava v Nitre dostala podtitul “Konečná (?)”

Začiatkom nového akademického roka 2005/2006 však výstava nezostala zabudnutá a zvyšok pôvodného kolektívu organizátorov otvoril v decembri 2005 vernisáž ďalšieho, úspešného ročníka EXPO FOTO 2005. Organizátori ale stále rátali s tým, že by to mohla byť posledná zo série výstav a výstavu nazvali EXPO FOTO 2005 “Záverečná.”

2006

V roku 2006 sa organizačný team vymenil viac-menej kompletne. To, čo sa dlhé roky nedarilo zakladateľom výstavy, sa konečne podarilo ich nasledovníkom a výstava EXPO FOTO sa po prvýkrát konala na pôde Fakulty Architektúry. 7.12.2006 bola výstava EXPO FOTO 2006 otvorená vernisážou v priestoroch starej kotolne FA STU.

Výstava začala pôsobiť profesionálnejšie. Vystavované fotografie už neboli len nalepené na kartónoch, ale zarámované vo výstavných paneloch a nasvietené patričným osvetlením. Rozdiel bol naozaj markantný. EXPO FOTO sa z chodby na druhom poschodí ŠD NB presulo do priestorov školy a lákalo čoraz viac pedagógov a odbornej verejnosti.

2007

Siedmy ročník znamenal pre výstavu podstatnú zmenu. Názov EXPO FOTO sa zmenil na nové FOTO EXPO a hudobná časť programu sa značne rozšírila. Výstava FOTO EXPO 2007 sa konala 13.12.2007, znova úspešne na FA STU. Študentom sa podarilo upratať priestory starej kotolne a nový ročník výstavy sa tak mohol popýšiť ešte väčšími priestormi ako ten predchádzajúci.

2008

Hlavným cieľom výstavy už od začiatku bola snaha predstaviť svet ľuďom-divákom tak, ako ho vidia študenti architektúry cez objektív fotoaparátu. Staré heslo “…a tak to vidíme my” sa teraz ale zmenilo na “Svet očami študentov architektúry”

A tak 3.12.2008, opäť v priestoroch starej kotolne FA STU bol otvorený už ôsmy ročník výstavy FOTO EXPO 2008 “Svet očami architektov.”

Ako úplne nový prvok však organizátori predstavili aj vedľajšiu tému výstavy. Táto téma je od vtedy, istým spôsobom, ”identity designom” každého ročníka výstavy FOTO EXPO. Téma je prezentovaná na plagátoch, pozvánkach, nálepkách a súvisí aj so sprievodnými akciami.

Vedľajšou témou vernisáže FOTO EXPO 2008 bol binárny kód a v tom štýle bol navrhnutý aj design plagátov.

2009

Rok 2009 bol pre výstavu prelomový. Nanešťastie, z prevádzkových dôvodov nemohla výstava viac prebiehať v priestoroch starej kotolne. Organizátori sa ale úspešne popasovali s týmto problémom a výstava si našla útočisko v budove bývalého bitúnku, v dome T&D, na Miletičovej ulici.

Na druhej strane sa organizačnému teamu podarilo nadviazať medzinárodnú spoluprácu a tak deviaty ročník FOTO EXPO bol vlastne prvý medzinárodný. Týmto ročníkom začala spolupráca s českou VUT Brno. Vystavované boli teda fotografie študentov FA STU a aj FA VUT. Výstava bola potom v Brne reinštalovaná v januári 2010. Slovenskí študenti mali dokonca k dispozícii autobusy, ktoré ich za výstavou odviezli.

Výstava FOTO EXPO 2009 bola otvorená vernisážou 9.12.2009. Vedľajšou témou výstavy bolo stereoskopické 3D zobrazovanie. Táto téma sa objavila na plagátoch, ale súvisela s ňou aj videoprojekcia, ktorá sprevádzala vernisáž.

2010

Rok 2010 priniesol jubileum výstavy FOTO EXPO a nový organizačný tím. Organizátori sa snažili desiaty ročník výstavy spraviť špeciálnym a zároveň zachovať rokmi nadobudnuté tradície. Spolupráca s brnianskou VUT tak pokračovala aj počas výstavy FOTO EXPO 2010 a vedľajšou témou sa stal QR Kód a manipulácia s fotografiou.

Priestory starej kotolne však stále neboli k dispozícii, preto organizačný tím pri príležitosti jubilea umiestnil výstavu do Design Factory. Okrem hudobného programu, ktorý sa stal už každoročným doprovodom akcie, sa organizátori rozhodli zapojiť do diania na výstave aj diváka. Výstava sa tak stala interaktívnou a diváci sa počas vernisáže priamo podieľali svojim osobným vkladom na tvorbe nového diela v rámci určenej témy. Na sprievodné workshopy boli prizvaní aj študenti z Ústavu dizajnu.

2011

FotoEXPO vzniklo ako nápad študentov architektúry na pôde ŠD NB, kde sa študenti stretávali a za účelom laickej kritiky si prezerali svoje fotografie. Prvý ročník sa konal v roku 2001. Diskusia bola sprevádzaná príjemným posedením s priateľmi a tak sa rýchlo z tohto milého spoločenského stretnutia stala tradícia.

Neskôr sa projekt rozrástol, okrem rastúceho počtu študentov sa ho začali zúčastňovať aj pedagógovia a širšia architektonická obec. K výstave samotných fotografií sa pridali ďalšie sprievodné akcie ako koncerty a expozície spolužiakov z Ústavu dizajnu FA STU. Projekt nestagnoval, ale stále sa dynamicky rozrastal, vždy pod vedením študentov, ktorí mali záujem na tom aby táto výnimočná tradícia pokračovala. Postupne sa podarilo nadviazať aj zahraničnú spoluprácu a projekt bol úspešne reinštalovaný v Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi, Nitre a Brne.

Výstava počas svojej histórie vystriedala množstvo priestorov, vždy podľa možností organizátorov. Postupne sa premiestnila na pôdu Fakulty Architektúry STU a od roku 2006 sa konal vždy v priestoroch starej kotolne FA. Ročník 9 a 10 však z prevádzkových dôvodov nebolo možné realizovať v týchto priestoroch a FotoEXPO sa znova ocitlo mimo fakulty. Po desiatom ročníku, ktorý sa konal v priestoroch Design Factory sa výstava úspešne vrátila na svoju alma mater.