REGISTRÁCIA SEPARÁCIE

Fotografie posielaj vo formátoch .jpg/.jpeg/.png/.tiff/.heic/.pdf, maximálna veľkosť 25MB.
Fotografie sa tlačia na formáty A3 pri rozlišení 300 DPI, tento parameter je ale len odporúčanie pre najvyššiu kvalitu výtlačku, neprihliada sa naň pri hodnotení.

Po ukončení registrácie prebehne hodnotenie fotogafií odbornou komisiou, ocenené sú 3 fotografie v každej kategórii.
Okrem toho prebehne hlasovanie návštevníkmi o najlepšiu fotografiu.
Viac info odhalíme postupne.

Tešíme sa na vaše fotografie!